Сервис

СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ

Постављање аутомата, прикључивање на инсталације, редовно пуњење компонентама, као и одржавање хигијене и сервисирање аутомата раде наши сарадници, а једина обавеза домаћина је обезбеђивање одговарајућег простора за постављање истог.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Опишите нам проблем који имате са вашим аутоматом, и наши сервисери ће бам одговорити у најкраћем могућем року. 

ДОПУНА СИРОВИНА

Ако је вашем аутомату потребна допуна сировина позовите нашег дежурног сервисера!

СЕРВИСИРАЊЕ АУТОМАТА ЗА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ

Наши сервисери редовно обилазе све наше аутомате који се налазе у Вашим канцеларијама. Поуздан рад наших аутомата обезбедиће вашим запосленима увек доступне топле и хладне напитке.

ПОЗОВИТЕ СЕРВИСЕРА

Ако Ваш аутомат не ради, не прима новац или вам је потребна допуна сировина позовите нашег дежурног сервисера који ће Вам помоћи у најкраћем могућем року!